Vill ni driva en psykiatrisk verksamhet med bästa möjliga stöd? Anlita en brukarrevision: ett unikt sätt att få fram värdefull kunskap!

I en brukarrevision är det brukare som granskar, tar fram frågor om verksamheten, intervjuar de som nyttjar verksamheten och analyserar svaren i en rapport. Arbetet görs uteslutande i kvalitetsförbättrande syfte.

Kontakta Brukarrevisionsprojektets projektledare Isabella Canow, isabella.canow@rsmh.se eller tel. 08-120 080 62, eller läs här för mer information.