En undersökning av hur unga ser på psykisk ohälsa och möjligheterna att söka och få hjälp, i samarbete med Katrin Häggström Westberg, psykiatrisjuksköterska och doktorand i Hälsa och Livsstil vid Halmstad Högskola. Vi undrade om ungdomar får det stöd och den hjälp de efterfrågar när de mår psykisk dåligt? Hur tänker de om att söka hjälp och hur upplever de det professionella stödet? Slutsatserna kring ungdomars hjälpsökande beteende finns att läsa i undersökningen.

kr

Beskrivning

En undersökning av hur unga ser på psykisk ohälsa och möjligheterna att söka och få hjälp. Som en del i projektet Växa och må bra tog NSPH hjälp av Katrin Häggström Westberg, psykiatrisjuksköterska och doktorand i Hälsa och Livsstil vid Halmstad Högskola, för att undersöka ungdomars hjälpsökande beteende. Vi undrade om ungdomar får det stöd och den hjälp de efterfrågar när de mår psykisk dåligt? Hur tänker de om att söka hjälp och hur upplever de det professionella stödet?

Slutsatserna är bland annat att unga upplever att det är svårt att få hjälp vid psykisk ohälsa. Ungdomarna uttrycker en osäkerhet om vad psykisk hälsa respektive ohälsa är, vilket försvårar, förhindrar och fördröjer att de söker hjälp. Det finns en bristande kunskap om existerande stödmiljöer, om vart man som ungdom kan/ska/bör vända sig för att få hjälp med psykisk ohälsa. Läs mer om slutsatserna i undersökningen.

Finns ej att beställa

Ladda ner som PDF