Återhämtning: vägar till hälsa
– en konferens om hur återhämtning kan skapa mer hållbar psykisk hälsa

Arrangörer: NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll
Datum: fredagen den 8 oktober kl 9.00-12.00
Pris: konferensen är kostnadsfri
Plats: Digital medverkan

Konferensen visar på möjligheterna med återhämtning arbetssätt eller ledstjärna för att skapa en hållbar psykisk hälsa. Syftet med seminariet är att få kunskap och inspiration att arbeta med återhämtning som en central del inom vård och stöd samt i det mänskliga samtalet rörande psykisk ohälsa.

Målgrupper: Konferensen vänder sig till personer med intresse för ett återhämtningsinriktat arbetssätt; personal, brukare, föreningsaktiva, beslutsfattare, utbildare, utvecklare och inspiratörer som verkar inom psykisk hälsa-området

Klicka här om du vill göra en anmälan för att följa konferensen digitalt. Det kostar inget att delta.

Digital anmälan

Konferensen kommer livesändas från The Park Södra, Magnus Ladulås gata 1, Stockholm

Innehåll:

09.00 Välkommen
Conny Allaskog
, ordförande för NSPH, inleder dagen

09.10-9.45 Samtalets betydelse för hopp och återhämning
Öppningsanförande som tar upp möjligheterna till återhämning kopplat det mänskliga mötet och att våga fråga om även det allra svåraste.
Ulla-Karin Nyberg
, psykiatriker, forskare och suicidpreventionsexpert

09.45-09.55 Paus

09.55-10.20 Måleri som ett stöd i återhämtningen från psykisk ohälsa
Om måleriets betydelse i Cecilias återhämtningsprocess från ett svårt självskadebeteende.
Cecilia Ingard, universitetslärare och doktorand i socialt arbete på Högskolan i Gävle, aktiv konstnär och engagerad i brukarrörelsen.

10.20-10.45 Vad vet vi om återhämtning?
Ett forskarperspektiv på vikten av återhämtning och betydelsen av delaktighet.
Ulla-Karin Schön, socionom och professor i socialt arbete vid Stockholms universitet

10.45-11.00 Paus

11.00-11.30 Återhämtning med ett livslångt perspektiv
Återhämtning vid psykisk sjukdom är en individuell process som pågår ständigt – ett samtal om triggers, må-bra-knep, vändpunkter och kriser.
Åsa Höij
, Hjärnkollambassadör och Kjell Broström, ordförande för NSPH Stockholms län

11.30-11.55 Hur skapar vi en mer återhämtningsriktad vård och omsorg?
Sammanfattande dialog med expertpanel
Samtalsledare är Anki Sandberg, intressepolitiskt sakkunnig på NSPH

11.55-12.00 Avrundning och avslutning

Information rörande Covid-19:
Konferensen kommer att genomföras med i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Covid-19. Vår ambition är att dessutom så långt det är möjligt tillgängliggöra innehållet digitalt för personer som inte har möjlighet att medverka fysiskt på konferensen. Läs mer på vår hemsida om  hur vi anpassar vår verksamhet efter Corona-restriktionerna.