NSPH  och Nka bjuder tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan in till en inspirationsdag om hur vi kan förbättra stödet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag om stöd- och samtalsgrupper, berörande Hjärnkoll-föreläsningar, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur kommuner arbetar framgångsrikt med anhörigstöd.

Dagen vänder sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

PROGRAMMET SOM PDF

09.30 – 10.00            Registrering och kaffe

10.00 – 10.20            Välkommen och introduktion
                                       Anki Sandberg, ordförande, NSPH                                 

10.20 – 10.50            Nationell anhörigstrategi inkl. arbetet med unga omsorgsgivare
                                     Mats Ewertzon och Hanna Anderstedt,  Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

10.50 – 11.10             Bensträckare

11.10 – 12.00             Vi kan och vill förbättra
                                     Anhörigkonsulenter delar erfarenheter; Mikael Nylander, Danderyds kommun, Pia Nilsson och Hjördis Söderberg, Ekerö kommun tillsammans med Agneta Hellne,                                                                         Intresseföreningen för schizofreni, IFS

12.00 – 13.00            Lunch

13.00 – 13.40           Stöd till föräldrar med egen funktionsnedsättning
Elisabeth Gunnars, projektledare Familjelyftet, Riksförbundet Attention

13.40 – 14.00           Stöd till den som står nära någon med missbruk Stefan Brené, Socialstyrelsen

14.00 – 14.20            Erfarenheter av missbrukande son
                                      Anna Bergfors, förälder, läser egna dikter

14.20 – 14.40            Kaffe och möjlighet till nätverkande

14.40 – 15.15             Stöd- och samtalsgrupper
                                     Anna-Maria Lundberg, Studieförbundet Vuxenskolan

15.15 – 15.55              Att finna sin egen väg
                                    Leneh, föreläsare som med tal och musik belyser egna anhörigerfarenheter

15.55                           Avslutning