NSPH Östergötland bildades den 19 januari och konstituerade sig den 28 februari 2012.

Medlemsorganisationer

  • RSMH-Fyren, Linköping
  • RSMH Bläckfisken/Norrköping
  • IFS
  • Frisk & Fri Norrköping/Linköping
  • Attention Linköping
  • Autism- och Aspergerföreningen
  • SPES
  • Balans

Kontakt

nsph.ostergotland@gmail.com

Anita Rinman

Jens Mikael Hansen
jens.m.hansen@bredband.net