Informationsfolder

Artikelnummer: NSPH-17

Vi har tagit fram en lättöverskådlig folder där vi
informerar om vad vi gör och hur vi påverkar
samhället inom psykisk ohälsa.

Ladda ner som pdf 

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Så vill vi ha det

Artikelnummer: NSPH-16

I NSPH:s visionsskrift “Så vill vi ha det” kan du läsa om vår vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar och vilka mål vi har satt tillsammans med våra medlemsorganisationer att arbetar gentemot. Vi resonerar även kring “Inget om oss utan oss” – hur vi anser att patienter, anhöriga och brukare bör få ökat inflytande på alla nivåer i samhället.

Ladda ner som pdf 

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Lyssna på oss ungdomar

Artikelnummer: NSPH-15

I intervjustudien Lyssna på oss ungdomar! berättar ungdomar på ett uppriktigt och befriande sätt om sina upplevelser av stödinsatser från skolan, vården och socialtjänsten. Studien är genomförd av NSPH och Hjärnkoll för att få ökad kunskap om ungdomars levnadsvillkor och hur de upplever sin situation.

Med Lyssna på oss ungdomar! vill vi lyfta fram barns och ungdomars röster och egna styrkor för att belysa deras egenmakt.

Ladda ner som pdf 

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa

Artikelnummer: NSPH-20

En inspirationsskrift om hur en sundare livsstil bidrar till psykisk hälsa

Vår inspirationsskrift ”Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa” tar upp möjliga vägar till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa, med konkreta exempel och berättelser från verkligheten. Ursprungligen ett konferensmaterial har den nu blivit det mest efterfrågade skriften som vi sänder ut till verksamheter över hela Sverige.

Ladda ner som pdf 

Tillfälligt slut i lager

10 kronor/styck + fraktkostnad

 

Din Rätt – En inspirationsskrift om lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa

Artikelnummer: NSPH-07

Skriften riktar sig i första hand till dig som upplevt dig bli illa behandlad på grund av psykisk ohälsa. Här kan du läsa tips och råd och om vad som står i diskrimineringslagen, och berättelser om personer som har upplevt sig diskriminerade. Skriften vänder sig också till yrkesverksamma och beslutsfattare som vill veta mer om likabehandling av personer med psykisk ohälsa.

Ladda ner som pdf 

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Diskriminering i samband med psykisk ohälsa -En kunskapsöversikt

Artikelnummer: NSPH-08

Skriften är en systematisk kunskapssammanställning av ett decenniums rapporter och studier om risker för diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Några av de samhällsområden som vi går igenom är arbetslivet, vården, psykiatrin, ekonomin och skolan. Vi hoppas att den ska läsas av alla som möter eller tar beslut som påverkar tillvaron för personer med psykisk ohälsa, oavsett om det är som handläggare, vårdgivare eller politiker.

Ladda ner som pdf 

Slut på lager

Diskriminering i samband med psykisk ohälsa -En kunskapsöversikt
Kortversion

Artikelnummer: NSPH-09

Skriften är en systematisk kunskapssammanställning av ett decenniums rapporter och studier om risker för diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Några av de samhällsområden som vi går igenom är arbetslivet, vården, psykiatrin, ekonomin och skolan. Vi hoppas att den ska läsas av alla som möter eller tar beslut som påverkar tillvaron för personer med psykisk ohälsa, oavsett om det är som handläggare, vårdgivare eller politiker.

Ladda ner som pdf 

Slut på lager

När livet kunde varit bättre

Artikelnummer: NSPH-10

En skrift som kan vikas ut till en liten affisch. Den vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-25 år med tips om hur man kan ta hand om sig för att må bra. Den uppmuntrar unga till att söka stöd och hjälp och att inte ge sig förrän de hittar bra vuxna som de kan tala med. Du har rätt att må bra! Materialet är framtaget i samarbete med ungdomar med egen erfarenhet av ohälsa. Med illustrationer av Lotta Sjöberg.

Säljs i paket

10 stycken – 70 kronor
30 stycken – 155 kronor
100 stycken – 360 kronor

Fraktkostnad tillkommer

Våga vara vuxen

Artikelnummer: NSPH-11

Handfasta tips från ungdomar själva om hur du kan du bli en vuxen som bryr dig. 8 sidor lättsam läsning för dig som är vuxen och vill bli bättre på att tala med unga personer som har det jobbigt. Den funkar utmärkt att sprida till föräldrar och till andra vuxna som möter barn i olika åldrar i sin profession. Materialet är framtaget tillsammans med ungdomar med egen erfarenhet av ohälsa. Med illustrationer av Lotta Sjöberg.

Säljs i paket

10 stycken – 80 kronor
30 stycken – 169 kronor
100 stycken – 499 kronor

Fraktkostnad tillkommer

Handboken för anhörigkonsulenter
-att stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Artikelnummer: NSPH-25

Jobbar du med att ge stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller sjukdom? Den här handboken finns till för dig som vill lära dig mer om hur du på bästa sätt kan stötta anhöriga du möter i ditt yrke.

Boken innehåller information om psykisk ohälsa, du får höra anhörigas berättelser och du får konkreta tips på hur du kan utveckla din verksamhet.

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt

Återhämtningsguiden är ett Arvsfondsprojekt i NSPH Skåne.
Författare till materialen är Conny Allaskog och Jessica Andersson.

För mer information och beställning
www.aterhamtningsguiden.se

“Vem hjälper dem som hjälper?”

Artikelnummer: NSPH-26

Denna rapport är ett led i NSPH:s arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för anhöriga i våra medlemsorganisationer.

Med anhörig avser vi personer inom familjen, släktingar eller andra personer som vänner, grannar etc. som har en relation till en närstående person med psykisk ohälsa. Syftet med enkäten var att få en tydligare bild av hur anhöriga har det samt undersöka vilka behov, erfarenheter och önskemål som finns för att kunna bidra till att förbättra och underlätta för dem.

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer