Din egenmakt

Ett studiematerial om att ta makten över sitt liv

Det här studiematerialet handlar om att ta makten över sitt liv. Det vänder sig till dig som vill fundera på frågor kring att hitta din egen styrka och sätt att gå vidare i livet. Vi på NSPH vill att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska ha större möjligheter att både påverka sitt eget liv och hur samhället fungerar. Det är viktigt att vi som drabbats av psykisk ohälsa känner oss trygga, att vi vågar drömma och att vi försöker förverkliga de idéer vi har och har haft i livet. “Din egenmakt” ger dig möjlighet att reflektera tillsammans med andra om vad du behöver för att våga, orka och vilja försöka nå de mål som är viktiga för dig.

Kostnad: 50 kronor/styck eller 5 st för 100 kronor + fraktkostnad

Din egenmakt – Ledarhandledning

Ett studiematerial om att ta makten över sitt liv

Denna handledning är ett stöd till dig som leder Studiecirkeln Din egenmakt. Studiecirkelmaterialet är framtaget av NSPH i samarbete med studieförbundet Sensus. Utgångspunkten för Din egenmakt är de möjligheter som skapas när vi lyssnar på varandra och låter erfarenheterna omvandlas till gemensamma insikter. Denna handledning ger en kortfattad beskrivning av cirkelledarens förhållningssätt samt tips och idéer om upplägg och metoder.

Kostnad: 100 kronor/styck + fraktkostnad

Bildspråk 18

I samarbete med Sensus och Ordbruket har NSPH tagit fram Bildspråk 18 som är framtagen för NSPH:s studiecirklar.

Bildspråk är en serie bildpaket som Ordbruket tagit fram för arbete med utbildningar, vid konferenser och i samtal med människor.

Ett Bildspråk består av 32 svartvita bilder, tryckta på vykortskartong, format 210×155 mm. I varje bildpaket medföljer en metodanvisning med exempel på hur bilderna kan användas i olika situationer.

Samtliga paket kan användas för att komplettera de andra, vilket gör det möjligt att blanda sitt eget bildpaket.

Kostnad: 300 kronor/styck + fraktkostnad

Metodhandboken

Denna metodhandbok innehåller riktlinjer för utbildning, implementering och anställning inom peer support. Den riktar sig till dig som på olika sätt ska arbeta med peer support – i egenskap av kursledare, handledare eller samordnare.

Syftet är att den ska kunna vara ett konkret stöd i planeringen, genomförandet och uppföljningen av peer support-verksamheterna. Den är framtagen inom peer support -ett treårigt Arvsfondsprojekt.

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Vad är peer support?

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning/variation blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

Denna skrift varvar information om projektet och dess komponenter med röster från både peer supportrar och olika verksamheter.

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

PEER SUPPORT – Nutid, dåtid och framtid för en ny profession inom psykiatri, vård och omsorg

Denna reportagebok sammanfattar vad peer support innebär i en svensk kontext, hur det har introducerats och vuxit fram och vilka vinster eller utmaningar som inträffat längst vägen. Den passar såväl brukare som vårdpersonal, forskare, politiker och representanter från kommuner och landsting.

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Ett ständigt närvarande brukarperspektiv på verksamheten
Peer support i socialpsykiatrin

Utvärdering av införande av egenerfaren yrkesgrupp i Stockholms stads socialpsykiatri

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Med starkare röst

Del 1 – Studiematerial

Handlar om hur du som är patient, brukare eller anhörig, tillsammans med andra, kan få ökat inflytande. Studiecirkeln förbereder dig för en aktiv roll som representant i olika sammanhang. Du kanske redan idag är med i ett brukarråd, handikappråd eller liknande. Eller så vill du få mer kunskap för att kunna ta steget att börja företräda andra. Utbildningen kan genomföras i form av en studiecirkel eller som kortkurs beroende på deltagarnas möjligheter och förutsättningar.

Kostnad: 50 kronor/styck eller 5 st för 100 kronor + fraktkostnad

Med starkare röst

Del 2 – Handledning, aktiviteter och fördjupning

Det här materialet kompletterar NSPH:s studiematerial – Med starkare röst – Del 1

Det innehåller studiehandledning, förslag till aktiviteter och en fördjupningsdel. Här finns övningar som ger dig anledning att fundera över vad som kännetecknar en bra representant. Vad innebär det att representera en organisation eller ett nätverk? Hur ska vi göra för att påverka framgångsrikt? Hur kan vi på bästa sätt samverka med andra?

Kostnad: 50 kronor/styck eller 5 st för 100 kronor + fraktkostnad

Din rätt

Det här är ett studiematerial som vänder sig till dig som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer, särskilt i relation till psykisk hälsa. Det är ett material där samtal, övningar och diskussioner är i fokus. Du får en introduktion till diskrimineringslagstiftningen och tips om hur du kan gå till väga för att hävda din rätt om du upplever att du blivit orättvist behandlad. Materialet berör också vad vi tillsammans kan göra för att åstadkomma en positiv förändring.

Kostnad: 50 kronor/styck eller 5 st för 100 kronor + fraktkostnad

Din egen berättelse

Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa och som är nyfiken på samhället, på dig själv och på andra som varit med om liknande saker. Hur kan vi använda våra egna erfarenheter på ett konstruktivt sätt? Vad kan jag och vad kan vi tillsammans göra för att stärka vår självbild? Vad har jag själv för attityder till psykisk ohälsa – och mig själv? Under studiecirkeln använder du din egen unika historia som ditt viktigaste verktyg. Så här var det förut, så här är det nu, dit vill jag. Genom att dela erfarenheter med varandra kan vi skapa en positiv förändring både för oss själva och för samhället.

Kostnad: 50 kronor/styck eller 5 st för 100 kronor + fraktkostnad