Verkligheten idag är att många äldre kämpar med psykisk ohälsa utan att få rätt diagnos, stöd och behandling. De går helt enkelt oupptäckta av samhällets stödfunktioner. 

Målet med Åldras och må bra är att minska fördomar och bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre samt att stärka målgruppens möjligheter till inflytande i samhället. Projektet kommer även att skapa dialog med vård och omsorg samt skapa kunskapsunderlag för hur samhällets stöd för äldre med psykisk ohälsa kan utvecklas.

Inom ramarna för projektet kommer studiecirklar, föreläsningar och samtalsgrupper att genomföras. Aktiviteterna genomförs huvudsakligen i Sörmland.

Åldras och må bra är ett treårigt projekt med finansiering av Arvsfonden och löper från 2019-2022.

Tveka inte över att kontakta oss med idéer och funderingar.

Är du 60 år eller äldre, bor i Sörmland och har erfarenhet av psykisk ohälsa?

– Vi söker dig för deltagande i fokusgrupper

NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, driver projektet Åldras och må bra som handlar om seniorers psykiska hälsa. Vi söker nu dig som är 60 år eller äldre och har erfarenhet av psykisk ohälsa antingen själv eller som anhörig, för deltagande i fokusgrupper i Eskilstuna, Strängnäs eller Nyköping. Träffarna är cirka två timmar långa och du får betalt för din tid.

I fokusgrupperna vill vi lyssna på vad det inneburit för dig att må bättre och sämre, när livet har funkat bra och inte. Syftet är att samla in olika slags erfarenheter, delvis för att kunna ta fram en bok för äldre med psykisk ohälsa, och delvis för att utveckla NSPH:s arbete för målgruppen.
Samtalen leds av Hans, Eila eller Göran från brukarrörelsen i Sörmland som själva passar in på beskrivningen äldre med erfarenhet av psykisk ohälsa. Eventuellt deltar en person från NSPH som antecknar. All information från fokusgrupperna hålls anonym i våra anteckningar.

Vi vill helst hålla fysiska träffar under hösten (preliminärt oktober), antingen i Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm eller Strängnäs. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan träffarna komma att istället hållas digitalt via videomöte.

Vill du delta? Skicka intresseanmälan!

Via e-post:
aldras@nsph.se

Via telefon:
Eskilstuna – Hans Bergström, 070-305 47 80
Strängnäs – Göran Svantesson, 0152-50 50 51
Nyköping, Katrineholm – Eila Ulf, 073-980 39 29

Ersättning:
500 kr per fokusgruppsamtal.

Ange dessa uppgifter i din intresseanmälan:

  • Förnamn, ålder, telefonnummer och e-postadress
  • Om du vill delta i Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm eller Strängnäs
  • Om du kan tänka dig att delta i en digital träff via videomöte
  • En mening om vad du har för erfarenhet av psykisk ohälsa, själv eller som anhörig

Frågor?
Kontakta Linnea på aldras@nsph.se eller telefon 070-78 78 972.

Inbjudan till fokusgrupp Sörmland (pdf)

 

Senaste nytt i projektet

Kontakta oss

Är du nyfiken på projektet? Bor du i Sörmland och är intresserad av att delta på något sätt? Hör gärna av dig!

Linnea Eriksson
Kommunikatör
070-787 89 72

Följ oss gärna på Facebook: Åldras och må bra