27 juni 2019
NSPH:s förslag angående regeringens strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa
NSPH gör en sammanfattning av de senaste tio årens statliga satsning på psykiatrin, en nulägesbeskrivning samt presenterar hur utvecklingsarbetet bör se ut framöver. Den samlade brukarrörelsens erfarenheter och kunskaper måste få större genomslag i samhällets fortsatta utvecklingsarbete.
Läs skrivelsen här

 

26 juni 2019
Öppet brev till landets regiondirektörer om statens miljonsatsning på brukarsamverkan
Med anledning av regeringens beslut om att även i år öronmärka minst en miljon kronor per region för brukarsamverkan inom ramen för satsningen Uppdrag Psykisk Hälsa har vi skrivit ett brev till samtliga regiondirektörer i landet om att pengar bör användas effektivare och arbetet bör genomföras och följas upp i samarbete med brukarrörelsen.
Läs det öppna brevet här