Ny rapport om tvångsvård och självvald inläggning

Psykiatrisk tvångsvård tenderar att skada patienternas förtroende snarare än att motivera dem, kvinnor har genomgående en mer negativ upplevelse av tvångsvård och det finns en generell brist på delaktighet och hälsofrämjande åtgärder. Men konstruktiva arbetssätt finns, konstaterar NSPH i rapporten Tvångsvård och självvald inläggning – En rapport om patienters och anhörigas upplevelser av två olika vårdformer i psykiatrin.

Läs mer om rapporten

SENASTE NYHETERNA

SENASTE PODD-AVSNITTET

Kalender