SHEDO som står för Self Harm and Eating Disorders Organisation ingår numera i NSPH:s nationella nätverk som associerad medlem.

Organisationen som lyfter frågorna om självskadebeteende och ätstörningar beviljades anslutning vid ett nätverksmöte den 16 februari 2012.

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. På organisationens hemsida finns information om föreningens arbete och hur man kan ge stöd på bästa sätt. Såväl drabbade som anhöriga, professionella och andra intresserade är välkomna att bli medlemmar.

SHEDOs hemsida