Den nya skriften Nätverka för ökat inflytande riktar sig till medlemmar i nätverk och i föreningar runt om i landet och även till personer i landsting och kommuner som arbetar inom psykiatrisk vård och omsorg. Här beskrivs framgångsfaktorer och svårigheter i nätverksarbetet.

Skriften, som är på tjugo sidor, innehåller följande artiklar:

  • Ekonomisk ersättning – viktig fråga för regionala nätverk – Ta del av erfarenheterna från konferensen med representanter för de flesta patient-, brukar- och anhörignätverk i landet
  • Samarbete som lyfter kunskap till nya nivåer – Vad är det som gör att samverkan fungerar så bra i Brukarnätverket NSPH Uppsala län?
  • Inspiration och vägledning som stöd för nätverken – Om det nationella NSPH-nätverkets arbete
  • Anneli vill ha makt över sitt liv – Anneli som gått studiecirklar i Din egen makt och Din egen berättelse berättar personligt om vad det har gett henne
  • Samverkan leder till inflytande – NSPH i Göteborg har en bred verksamhet och har tagit flera steg framåt i inflytandearbetet
  • Dialog i utbildningsfrågor – Dalarnas nätverk föreläser för psykiatripersonal
  • Draghjälp för mera inflytande – NSPH i Örebro har bra kontakter med psykiatrin och med regionförbundet. De har också stor nytta av kampanjen Hjärnkoll
  • Större professionalitet ger ökat inflytande – Andreas Nilsson har erfarenhet av nätverksarbete och av att leda studiecirklar i NSPH-materialen.
  • Vår medverkan – en förutsättning för god kvalitet – NSPH ger i ett Kvalitetsdokument sin syn på vad som kännetecknar kvalitet inom vård, stöd och omsorg.
  • Din röst behövs – delta i en studiecirkel – Mårten Jansson som leder NSPH:s utbildningsprojekt vill ge kunskap för att påverka tillsammans.

Texterna är skrivna av Tommy Engman och det är också han som tagit de flesta bilderna.

Nätverka för ökat inflytande kan laddas ner som pdf-fil. 20 sidor A4 i färg.