Din egen berättelse är ett studiecirkelmaterial som vänder sig till dig som lever med psykisk ohälsa, antingen för egen del, som anhörig eller närstående.

Det här studiematerialet är för dig som är nyfiken på samhället, på dig själv och på andra som upplevt psykisk ohälsa. Hur kan vi använda våra erfarenheter på ett konstruktivt sätt? Vad kan jag själv och vad kan vi tillsammans göra för att påverka hur vi tänker och beter oss i frågor som rör psykisk ohälsa? Hur kan jag och andra stå emot att självbilden blir negativ? I studiecirkeln arbetar vi för att få en ökad förståelse för olika fenomen som påverkar våra liv.

Under studiecirkeln använder du din egen unika historia som ditt viktigaste verktyg. Så här var det. Så här är det nu. Dit vill jag. Metoden är samtal och skrivande. Du skriver helt och hållet på den ambitionsnivå som passar just dig.

Att se tillbaka på sin historia kan vara intressant och smärtsamt och mycket givande. Genom att dela erfarenheter med varandra kan vi ta ett steg framåt för att skapa en positiv förändring både för oss själva och för samhället.

Fakta

“Din egen berättelse – Ett material för reflektion och samtal om psykisk (o)hälsa, attityder och vägen vidare”
Bakom materialet står

  • Hjärnkoll / Handisam
  • NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
  • Sensus studieförbund

Mer information om boken
Boken kan laddas ner som pdf-fil eller beställas som trycksak. Ytterligare information finns under fliken Utbildning.

Boken kan beställas i NSPH:s webbshop