Den psykiska ohälsan ökar bland unga och det är alltför många som har tankar om att ta sitt liv. Det behövs en bättre beredskap i barns och ungas omgivning att så tidigt som möjligt kunna se tecken på psykisk ohälsa och bistå med stöd och hjälp som behövs.

Genom ett Regeringsuppdrag har NASP, Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, på Karolinska Institutet fått i uppdrag att under år 2013 testa ett utbildningsmaterial, Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga, som används i flera andra länder. Jönköpings län har utsetts till ett av två pilotlän och under året kommer 600 Första hjälpare att utbildas i länet. NSPH i Jönköpings län svarar för samordningen av projektet.

Projektet leds av en styrgrupp med följande deltagare:
Bo Kenneth Knutsson Psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, ordförande
Bertil Carnhede, Elevhälsan Nässjö,
Margit Ferm NSPH och SPES kretsen i Jönköpings län
Gergö Hadlaczky NASP med Britta Alin-Åkerman NASP som ersättare
Boo Hedbrant Höglandets samordningsförbund & KUR nätverket,
Ann-Kristin Karlsson Psykiatriska kliniken, Höglandet & KUR nätverket,
Bosse Lindqwist Rotary
Morgan Miledal Höglandets räddningstjänstförbund Nässjö,
Christer Olsson Försäkringskassan & KUR nätverket.

Under vecka 4 utbildas drygt 20 instruktörer av prof. Britta Alin-Åkerman och barn & ungdomspsykiatern Johan Andreen från NASP/KI. Instruktörerna, som är från olika delar av länet kommer sedan att utbilda 600 Första hjälpare.

– Den här satsningen kommer att betyda stor skillnad för ungas psykiska hälsa, säger Margit Ferm, projektledare.
– Med 600 aktiva medmänniskor ökar tryggheten för våra unga, säger verksamhetschef Bo-Kenneth Knutsson.

Välkommen till Brinellgymnasiet i Nässjö, Brinellgatan 52, ingång nära parkeringen, grön dörr, sal 118 kl 17.00 tisdagen den 22/1 så får ni träffa blivande instruktörer, styrgruppen och utbildare.
För mer information kontakta gärna Margit Ferm, projektledare och v. ordf. NSPH i Jönköpings län,
070-311 78 30, e-post margit.ferm@fermland.se och verksamhetschef Bo-Kenneth Knutsson 0381-356 42 bo-kenneth.knutsson@lj.se

Vi samarbetar med kommuner i länet – skola, elevhälsa, socialtjänst, räddningstjänst -, Landstingets psykiatri, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Scouterna, Röda korset, Rotary, Zonta m fl.