Jönköpings och Stockholms län blir pilotlän när första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga ska testas.

 The Mental Health First Aid Training and Research program (MHFA), som på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa, har utformats i Australien. Programmet har utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 15 länder runt om i världen.
Målsättningen med programmet är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självskadebeteende, suicidförsök och suicid.

Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, innan professionell behandling finns att tillgå.

Regeringen gav 2010 NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa på Karolinska Institutet, i uppdrag att översätta, anpassa och testa MHFA för vuxna. Pilotlän blev Västra Götaland och Västerbottens län. Där har ca 40 instruktörer och 2000 första hjälpare utbildats. CEPI i Lund utvärderar.

Målgrupper för Första hjälpenutbildningen är

  • Allmänheten
  • Ideella sektorn, idrott, fritid, församlingar, intresseföreningar m fl
  • Personer som i arbetet möter barn & unga med psykisk ohälsa och suicidialitet som lärare, personal i elevhälsan, socialtjänst, polis, kriminalvård, räddningstjänst, föräldrar, vårdnadshavare, fosterföräldrar m fl

I juni 2012 fick NASP i uppdrag att även testa YMHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga. Pilotlän är Stockholms och Jönköpings län. Den nybildade Myndigheten för vårdanalys kommer att genomföra utvärderingen av projektet.

24 blivande instruktörer utbildas i januari av professor Britta Alin Åkerman och barn & ungdomspsykiater Johan Andreen från NASP. Instruktörerna utbildar sedan två och två tillsammans under resten av året 600 Första hjälpare inom länet.

Projektledare i Jönköpings län är Margit Ferm, 070-311 78 30, margit.ferm@fermland.se
Sensus studieförbund administrerar utbildningarna. Kontaktperson är Lotta Bernberg, tel 036-30 98 88, lotta.bernberg@sensus.se

pdfMer information