Visa Vägar 2013 blev en lyckad konferens med 250 deltagare och många givande diskussioner, både i och utanför seminariesalarna. Nu kan du ta del av presentationerna vid konferensen.

Paneldiskussionen leddes av Ing-Marie Wieselgren (längst till vänster). Deltog gjorde Kjell Broström, NSPH, Carina Gustafsson och Ann Jönsson, Socialstyrelsen samt Anders Printz, regeringens Priosamordnare. (Foto: Tommy Engman)

Presentationer vid konferensen
Presentationerna länkas till föreläsarens namn. Vi saknar fortfarande något material.

Delseminarier a – d
a)    Brukare som coacher i IPS-modellen och hur samordnar vi rehabiliteringen?

b)    Självinleggelse, exempel från Norge.

  • Liv Gunhild Aase från Jæren DPS

c)    Brukarrevision, visioner och exempel.

d)    “Vi utvecklar verksamheten” – brukare och anhöriga från Sollentuna och Botkyrka och psykiatrin i Örebro;

Delseminarier e – h

e)    Psykisk förbandslåda, ett nytt sätt att prata om psykisk hälsa.

f)     Anhöriga utvecklar psykiatrin.

g)    Din rätt – vägar ut ur diskriminering. Madelene Persson, Hjärnkoll och Gertrud Magnusson, Personligt ombud Nacka

h)    Olika former för verkligt brukarinflytande i vård och verksamheter.

Visa Vägar genomfördes i samarbete med PRIO-samordningen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och kampanjen Hjärnkoll.

Boka in 10 oktober
Nästa större arrangemang som NSPH genomför är den 10 oktober på Världsdagen för psykisk hälsa då PRIO-samordningen, SKL, Socialstyrelsen, Föreningen för psykisk hälsa samt NSPH genomför en konferens i Stockholm. Mer information kommer snart.