Kan fler människor återhämta sig från psykiska problem om de får stärkt ekonomi och ett mer socialt liv? Det ska utredas i projektet Pengar, vänner och psykiska problem.

Projektet är ett FoU-samarbete mellan Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Landstinget Blekinge och brukarföreningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Människor med psykiska funktionsnedsättningar lever ofta under svåra ekonomiska förhållanden. Enligt Socialstyrelsen har ekonomiska förhållanden för människor med psykiska funktionsnedsättningar konstant försämrats under de senaste årtiondena.

Fattigdom har visat sig vara ett hinder för återhämtningsprocessen från allvarliga psykiska tillstånd. Människor hindras från att delta i olika aktiviteter och att träffa andra. Fattigdom ökar också stress och svårigheter för att klara av vardagen för människor som redan genom funktionsnedsättningar har svårt att klara av denna vardag.

Projektet “Pengar, vänner och psykiska problem” startar i maj. Under några månader kommer några tiotal personer som bedömts ha långvariga psykiska problem att få ett extra aktivitetsbidrag för att kunna göra det som deras ekonomiska förhållanden vanligtvis hindrar dem från: att roa sig, gå på bio, träffa vänner och släkt, köpa nya kläder eller vad de än längtat efter, men inte kunnat unna sig.

Samtidigt kommer de att delta i en vetenskaplig uppföljning för att se hur detta påverkat dem. Resultatet kommer att spridas via konferenser och tidskriftsartiklar.

Läs mer på Blekinge landstings hemsida.

Intervju med en deltagare i projektet.
På Blekingenytts (SVT) hemsida publicerades den 3 april en intervju med en av de 150 deltagarna i projektet. Stefan är långtidssjukskriven. Med de extra pengarna vill han unna sig en god bit mat ibland. Annars måste han alltid tänka på att hålla nere kostnaderna.

Extrapeng till psykiskt sjuka, SVT 2013-04-03