Anders Printz, samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, besöker under året landstingen för att genomföra regionala dialogmöten med representanter från kommuner och landsting om utvecklingsmöjligheter för att samarbeta inom PRIO-satsningen.

Hittills har fyra dialogmöten arrangerats med besök i Norrbotten, Kalmar, Göteborgsregionen och Skåne.

Arbete och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa är en fråga som har diskuterats. Ett annat samtalsområde är innehållet i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den innehåller stimulansmedel för att stödja huvudmännen att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård och omsorg.

Tidiga insatser till barn och unga är ett område som ständigt är aktuellt vid PRIO-dialogerna, men lösningarna varierar. De lokala och regionala förutsättningarna ger specialistmottagningar, ungdomsmottagningar, primärvården och skolhälsovården olika roller.

Läs mer på regeringens hemsida.