NSPH har uppmärksammat att personer som försökt ta sitt liv har visats i tv-program som skildrar utryckningspersonals arbete. NSPH menar att man då överskrider en gräns för vad som är lämpligt och har därför skickat en skrivelse till produktionsbolag och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Så här står det i skrivelsen:

“På senare år har det blivit populärt att visa det arbete som olika yrkesgrupper gör i TV. Brandmäns, polisers och ambulanspersonals insatser i verkliga livet filmas oftast via privata produktionsbolag. Programmen är populära och de ansvariga brukar hävda att det finns ett allmänintresse att publiken får inblick i utryckningspersonalens viktiga arbete. En annan aspekt som lyfts fram är att medborgarna ska veta vad deras skattepengar används till.

De privatpersoner som filmas tillfrågas i efterhand om de vill medverka. Det kan handla om en person som gått genom isen, någon som blivit påkörd eller som råkat ut för en någon annan olyckshändelse. Men det kan också handla om en person som försöker ta sitt liv. Att försöka ta sitt eget liv är den yttersta konsekvensen när en människa förlorat allt sitt hopp.

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, skriver till er för att påpeka det orimliga i att utsätta en person som befinner sig i ett så utsatt läge för en stor allmänhets blickar. Allt läggs dessutom ut på nätet och finns kvar och kan allvarligt försvåra en läkningsprocess. När det handlar om att filma vid verkliga suicidförsök har man passerat en gräns då man måste fråga sig vad motivet egentligen är. Vem gagnar det?”

NSPH, uppmanar avslutningsvis de ansvariga på TV-bolagen att i fortsättningen helt avstå från att visa när utryckningspersonal hjälper en person som försöker eller försökt ta sitt liv.

Läs hela skrivelsen

pdfSkrivelse_ang_filmning_av_suicid_130327.pdf