NSPH har haft möjlighet att yttra sig om ett förslag till en reviderad kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor i psykiatrisk hälso – och sjukvård.

Förslaget är utarbetat av en särskilt tillsatt projektgrupp inom PRF, Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor.

Läs NSPH:s yttrande om förslaget till reviderad kompetensbeskrivning

Läs mer om PRF har på hemsidan psykriks.se