Försäkringskassan bjuder under Almedalsveckan in till ett seminarium om förtroende. Här är NSPH:s svar på Försäkringskassans frågor inför seminariet.

FK: Hur viktigt är medborgarnas förtroende för socialförsäkringen och Försäkringskassan?

NSPH: Det har stor betydelse för hela samhället. För våra medlemmar är det livsviktigt.
En utförsäkring kan knäcka en redan skör människa fullständigt.

FK: Hur ser det ut i dag?

NSPH: Mycket dåligt.

FK: Hur har det förändrats över tid?

NSPH: Det har blivit sämre.

FK: Hur skapa en socialförsäkringslagstiftning som ger förtroende?

NSPH: Starta en dialog med intresseorganisationerna som företräder människor som under kortare eller längre perioder är beroende av socialförsäkringssystemet.
NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, är ett nätverk av tretton patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatriområdet. Vi representerar många människor med ofta långvarig eller återkommande psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Deras erfarenheter och berättelser har gett oss värdefull kunskap om socialförsäkringens brister.

Sjuk på fel sätt? – NSPH-seminarium 4 juli

För att ge en fördjupad bild av vår syn på socialförsäkringssystemet arrangerar NSPH den 4 juli kl 13.00-14.15 ett seminarium under rubriken: Sjuk på fel sätt? Hur fungerar socialförsäkringen vid psykisk ohälsa? Mer än hälften av alla utförsäkrade har en psykiatrisk diagnos. Skarpa tidsgränser och bristande individuell bedömning försvårar möjligheterna att återfå hälsa och arbetsförmåga. Vad händer när vissa sjukskrivna inte passar in i mallen?

Deltagare: Inger M Johansson, Hjärnkollambassadör; Ruth Mannelqvist, professor i juridik, Umeå universitet; Margareta Jakobsson, överläkare, psykiatrin Gotland; Kjell Broström, intressepolitisk ombudsman, NSPH; Anna Norrman, moderator
Arrangör: NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Lokal: Campus Gotland, Cramérgatan 3, rum B24

Kontaktperson för NSPH: Kjell Broström (på plats i Almedalen), intressepolitisk ombudsman NSPH, 073-940 35 88, kjell.brostrom@nsph.se
Birgit Hansson, ordf NSPHs socialförsäkringsgrupp, 070-950 17 48, birgithansson2008@live.se