Kunskapsseminarium om socialförsäkringssystemet med fokus på personer med psykisk ohälsa.

Mer än hälften av alla utförsäkrade har en psykiatrisk diagnos. Hårda tidsgränser och bristande individuell bedömning försvårar möjligheterna att återfå hälsa och arbetsförmåga. Vad händer när vissa sjukskrivna inte passar in i mallen? För att öka kunskapen om hur socialförsäkringssystemet fungerar för personer med psykiska och stressrelaterade sjukdomar/ funktionsnedsättningar arrangerar NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och Svensk socialpolitisk förening ett seminarium den 11 november.

Under seminariets inledning kommer forskare och utredare belysa frågor som rör bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och processen mellan läkare och Försäkringskassan. Kan man lita på sjukförsäkringen? är rubriken för Kjell Rautios inlägg.

Senare under dagen berättar personer med egna erfarenheter och representanter för organisationer som möter denna målgrupp om hur det är att kämpa med att återhämta sig från psykisk ohälsa och samtidigt stöta på hinder i socialförsäkringssystemet. Dagen avslutas med att dagens moderator Ursula Berge leder ett samtal där Thomas Eneroth (S) och Finn Bengtsson (M) från socialförsäkringsutskottet möter forskare och personer med egen erfarenhet.

NSPH, som är ett nätverk av patient-, brukar och anhörigorganisationer på psykiatriområdet har tidigare identifierat tre problemområden: 1. Tidsgränserna är inte anpassade för de långa rehabiliteringsperioder som behövs vid psykisk ohälsa. 2. Ersättningarna är så låga att de som tvingas leva länge med sjukersättning eller annat stöd blir fattiga. 3. Samverkan fungerar dåligt mellan vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Deltagare: Ruth Mannelqvist, professor i juridik, Umeå universitet; Kjell Rautio, välfärdsutredare LO; Malin Josephson, utredare och forskare, ISF Inspektionen för socialförsäkringen; Alain Topor, docent vid Socialhögskolan och chef FoU-enheten Psykiatrin Södra Stockholm; Claudette Skilving, Social Aktion Nu och Francesca Östberg, fil dr/socionom, Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete; Lars-Henrik Brattström, Ibis/NSPHiG; Therece Teir, Qvinnoqula/RFHL; Uno Billmark, ordf FUSiG samt Lennart och Eva Lundqvist.

Från NSPH:s socialförsäkringsgrupp deltar Birgit Hansson, Kjell Broström, Anna Norrman och Jimmie Trevett. Moderator är Ursula Berge från Svensk socialpolitisk förening.

Tid: Måndagen den 11 november 2013 kl. 10-16, registrering från kl. 09:30.
Lokal: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41 i Stockholm.
Presskontakt: Marie-Louise Armand på NSPH:s kansli, tel 08-120 488 40 eller e-post info@nsph.se Kjell Broström, intressepolitisk ombudsman NSPH, tel 073-940 35 88, kjell.brostrom@nsph.se