NSPH:s arbetsgrupp för anhörigfrågor har tagit fram skriften “Anhörig – Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa”. Skriften vänder sig till anhöriga till någon som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, oavsett ålder och relation.

Syftet är att bekräfta de viktiga insatser som anhöriga gör och lyfta fram deras egna behov. Skriften har tillkommit för att vara ett stöd i arbetsgruppens arbete med att driva på anhörigarbetet i kommuner och landsting. Den är utgiven i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och kampanjen (H)järnkoll.

 

Innehåll:

 • Ta hand om dig – du gör en viktig insats!
 • Ingen såg Idas behov
 • Vem har rätt att få stöd?
 • Hjälpen kan se olika ut
 • Fakta och stöd på webben
 • Så här gör Täby
 • De lär av varandra
 • Hänsyn på jobbet
 • Förväntningar på dig som anhörig
 • Du måste inte
 • Ta hand om dig
 • Ta äldres oro på allvar!
 • När sekretessen stänger ute
 • ADHD-center fångar upp hela familjen
 • Berätta om hur du har det
 • Om Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

Beställ eller ladda ner pdf
Broschyren är på 24 sidor. Du kan ladda ner den som pdf-fil.
Ladda ner pdf-fil

Enstaka ex av trycksaken kan beställas kostnadsfritt från NSPH-kansliet, tel 08-120 488 40, info@nsph.se
Vid beställning av flera ex är priset 20 kr/styck. Beställ i NSPH:s webbutik.