Barn- och äldreminister Maria Larsson kommer den 15 januari till Jönköping för att medverka vid en träff för personer som gått en kurs för att bli Första hjälpare vid psykisk ohälsa. Kursen riktar sig till personer som i sitt arbete möter barn och unga i skolan och inom idrott- och fritidsverksamheten.

Genom ett Regeringsuppdrag har NASP, Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, vid Karolinska Institutet fått i uppdrag att testa ett utbildningsmaterial, Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga, som används i flera andra länder. Jönköpings län är ett av två pilotlän och under 2013 har närmare 600 Första hjälpare utbildats med deltagare från länets alla kommuner. NSPH i Jönköpings län har svarat för samordningen av projektet.

Läs pressmeddelandet