Den psykiska ohälsan ökar bland unga och det är många, alltför många, som har tankar om att ta sitt liv. Det behövs en bättre beredskap i barns och ungas omgivning att så tidigt som möjligt kunna se tecken på psykisk ohälsa och bistå med stöd och hjälp som behövs.

Genom ett Regeringsuppdrag har NASP, Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, vid Karolinska Institutet fått i uppdrag att testa ett utbildningsmaterial, Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga, som används i flera andra länder. Jönköpings län är ett av två pilotlän och under 2013 har närmare 600 Första hjälpare utbildats med deltagare från länets alla kommuner. NSPH i Jönköpings län har svarat för samordningen av projektet.

Den 13/1 har vi en återsamling med de 23 instruktörerna, som nu verkat i ett år. Så här säger några av instruktörerna:
– Det har varit så spännande att få vara med och utbilda Första hjälpare som kommer att i ännu större utsträckning kunna stötta barn och unga, säger Gunvor Johansson, församlingspedagog i Sävsjö församling, Svenska kyrkan.
– Det är så viktigt att tala om psykisk ohälsa, våga fråga och veta hur man kan bistå, det lär vi oss i den här utbildningen säger Tuula Kuukasjärvi, lärare, biblioteksassistent och konsumentvägledare i Gislaved
– Som instruktör vill jag förmedla att det inte är farligt att närma sig någon som mår psykiskt dåligt, utan tvärt om nödvändigt, säger Per Gunnar Dolk, scoutledare i Vetlanda.
– Första hjälparna har uppskattat att få en konkret handlingsplan. Den har gett ökad trygghet och minskat rädslan för psykisk ohälsa, säger Liisa Sulin Elmqvist, jobbkonsult Workforyou och Zonta i Jönköping.

Till återsamlingen kommer även barn- och äldreministern Maria Larsson för att ta del av hur projektet fungerat i praktiken. Som folkhälsominister fattade Maria beslut om den här satsningen.

Välkommen till Sensus, Östra Storgatan 8 i Jönköping måndagen den 13/1 kl 14 -14.30 så får ni träffa Maria Larsson och länets instruktörer.

För mer information kontakta gärna Margit Ferm, projektledare och v. ordf. NSPH i Jönköpings län, 070-311 78 30, e-post margit.ferm@fermland.se eller Lotta Bernberg lotta.bernberg@sensus.se 036-30 98 88, som svarar för projektadministrationen.

Vi samarbetar med kommuner i länet – skola, elevhälsa, socialtjänst, räddningstjänst -, Landstingets psykiatri, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, SPES, Scouterna, Röda korset, Rotary, Zonta, idrottsföreningar m fl.