Psykisk sjukdom och funktionsnedsättning leder till dålig ekonomi. Dålig ekonomi är i sig en riskfaktor för psykisk ohälsa och de negativa faktorerna förstärker varandra. Det skriver Anki Sandberg och Birgit Hansson i en debattartikel på Dagens Samhälles hemsida den 13 januari.

Reglerna i sjukförsäkringen och arbetslinjen måste vara betydligt mer flexibla och anpassningsbara för att människor med psykisk ohälsa ska ges en rimlig möjlighet att ta sig ur denna onda spiral, fortsätter de.

Läs hela artikeln

Dagens Samhälle har tidigare infört debattartiklar som lyft socialförsäkringsfrågan men dessa har inte speciellt uppmärksammat gruppen med psykisk ohälsa som utgör en stor andel av de långtidssjukskrivna.

Gunnar Axén skrev den 10/1 2014: Miljöpartiets politik ökar sjukfrånvaron
Gunnar Axén är moderat riksdagsledamot och ordförande för socialförsäkringsutskottet och den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som ska lämna sitt förslag i januari 2015.

Axéns inlägg är ett svar på en artikel av Gunvor G Ericson (MP) den 13/12 2013: Sluta trixa med sjukförsäkringen