Uppsala Nya Tidning publicerade den 16 januari en debattartikel om TV-inspelning av människor på sjukhus. Artikeln är undertecknad av NSPH, Hjärnkoll och Handikappförbunden.

Att mitt i en krissituation behöva ta ställning till om ett akut omhändertagande på sjukhus ska få visas i ett TV-program är djupt ovärdigt. Regeringen bör se över lagstiftningen så att vi medborgare kan skyddas från mediala övergrepp, skriver företrädare för Handikappförbunden, NSPH och Hjärnkoll.

Vad tycker du i frågan? Ska sjuka människor behöva ta ställning till om de ska vara med i ett TV-program?
Läs hela artikeln

När medborgaren förlorade rätten att dö i fred
Maciej Zaremba skrev den 12 januari i Dagens Nyheter en artikel i samma ämne under rubriken “När medborgaren förlorade rätten att dö i fred.” Han tar där också upp det fall som kommit upp i Uppsala tingsrätt. Domen offentliggjordes dagen före julafton 2013. Landstinget friades.

Läs DN-artikeln