Två yrkesförbund avråder från tv-medverkan. Det är Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd.

I ett gemensamt uttalande den 3 februari 2014 anser de att läkare och sjuksköterskor inte bör vara med i tv-inspelningar där svårt sjuka patienter blir filmade.

Uttalandet lyfter frågor som patientens integritet och beroendesituation och att patienter i akuta sjukvårdssituationer är i ett särskilt sårbart läge.

Avslutning: “Vi avråder därför samtliga läkare och sjuksköterskor från att delta i TV-program som i dokumentär form önskar spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Vi ser också gärna att lokala dialoger inleds med de vårdgivare som tillåter denna typ av inspelning i syfte att dessa må upphöra.”

Läs hela uttalandet på Svenska Läkaresällskapets hemsida