NSPH har sammanställt en ny version av Litteraturlistan. Här finns förslag på bra och pedagogisk litteratur och filmer inom de diagnosområden som är representerade inom patient-, brukar- och anhörigförbunden anslutna till NSPH.

I version 4 av Litteraturlistan finns ännu fler förslag på bra och pedagogisk litteratur och filmer om olika diagnosområden. Här ges också tips om några informativa hemsidor.

De här områdena tas upp:

 • OCD / Tvångssyndrom
 • BDD Body Dysmorfic Disorder eller Inbillad fulhet
 • Trichotillomani
 • Autism och Asperger /AST (autismspektrumtillstånd)
 • Diagnoser depression, bipolaritet och borderline m.m.
 • Schizofreni, psykos
 • Bipolaritet
 • Ångest
 • Suicidalitet, depressioner – även med speciell inriktning på gruppen äldre respektive yngre.
 • Post-partum depression
 • Fördjupning /Efterlevandeperspektivet
 • ADHD/ADD
 • Om missbruk i olika former / alkohol, droger / kriminalitet
 • Självskadebeteende
 • Ätstörningar – anorexi och bulimi
 • Medicinering vid graviditet

pdfLadda ner Littaraturlistan som pdf-fil