Den 14 maj genomförde NSPH:s socialförsäkringsgrupp ännu ett seminarium om hur socialförsäkringssystemet fungerar. Hur kan samhället göra det möjligt för personer med psykisk ohälsa att vara en del av samhällsgemenskapen? Vi hävdar att alla människor vill och kan arbeta till 100% av sin förmåga.