Den 28 april medverkar NSPH vid en utfrågning av EU-parlamentariker inför EU-valet. Vilket parti är mest intresserat av att främja den psykiska hälsan inom EU-parlamentet?
Mer information om hur du själv kan delta.