Stockholms stad gav Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i uppdrag att genomföra en kartläggning över vilka aktiviteter som den idéburna sektorn erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning inom Stockholms stad en tid tillbaka.

Rapporten är nu klar och är enligt staden helt i linje med uppdraget. Den kommer därmed att skickas ut till samtliga stadsdelförvaltningar och Alfas verksamhet inom kort. Rapporten kommer att göra mycket stor nytta säger Anna Lindskog, strateg på Stockholm stad i en kommentar.