Den 20 april avslutades den mätning av kvalitet inom boendestödet som projektet genomfört tillsammans med en forskargrupp och kontaktpersoner i nio kommuner. Alla har bidragit på ett fantastiskt sätt i genomförandet och cirka 450 svar från brukare har kommit in.

Resultatet kommer nu att analyseras och varje deltagande kommun kommer att få en separat rapport. Från Stockholms och Örebro län deltar Botkyrka, Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Hallsberg, Lindesberg och Örebro. Agneta Schröder, forskare vid Psykiatriskt Forskningscenter i Örebro, har samordnat mätningen.

pdfFaktablad kvalitetsprojektet okt2013.pdf