NSPH har fått medel av Arvsfonden för att minska förekomsten av diskriminering på grund av psykisk ohälsa.

Projektets mål är att bidra till att:

• patienter, brukare och anhöriga ska få en ökad förståelse för sina rättigheter och kunna föra sin talan i frågor som gäller diskriminering
• fler ska veta hur man prövar sin sak i formella ärenden
• att brukarrörelsen på psykiatriområdet har egen kompetens att opinionsbilda och driva frågor på diskrimineringsområdet

Målgruppen för projektet är personer som upplever att de blivit diskriminerade eller på andra sätt negativt särbehandlade på grund av sin psykiska ohälsa. NSPH:s medlemsorganisationer och personer som arbetar nära patienter och brukare i deras vardag såsom Personliga Ombud, Case Managers, boendestödjare, gode män m.fl. kommer också att involveras i projektet.

Projektet kommer att ha flera samarbetspartners; Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam), Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare och Yrkesföreningen för Personliga Ombud (YPOS). Under maj pågår rekrytering av en projektledare med målet att kunna starta projektet i augusti.

-Vi gläder oss åt att få resurser att fortsätta driva dessa frågor, säger NSPH:s samordnare Anki Sandberg i en kommentar till beslutet. Studiecirkeln ”Din Rätt” är en bra grund för den som vill öka sin kunskap om diskrimineringsfrågor. Materialet kan beställas via NSPH:s webbplats.