Den 1 maj bytte Handisam namn till Myndigheten för delaktighet, MFD. Myndigheten arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället och för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

De som arbetar på myndigheten kommer från före detta Handisam och Hjälpmedelsinstitutet.

Gilla gärna dem på Facebook och följ dem på Twitter.
Besök också gärna deras webbplats: www.mfd.se