Socialminister Göran Hägglund har idag träffat och samtalat med attitydambassadörer för Hjärnkoll, som nu genomför kampanjen “Fortsätt prata om det”.

Hjärnkoll är en del av regeringens psykiatrisatsning som syftar till att uppmärksamma och förbättra attityden till människor med psykisk ohälsa. Hjärnkoll drivs av myndigheten för delaktighet och nationell samverkan för psykisk hälsa. Motorn i Hjärnkoll är över 300 attitydambassadörer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Varje år genomför Hjärnkoll en undersökning som mäter bland annat allmänhetens attityder till och kunskap om människor med psykisk ohälsa. Resultatet för 2013 visade att allmänheten är betydligt mer positiva idag än för fem år sedan. De största attitydförändringarna har skett inom inställningen till delaktighet i samhället för människor med psykisk ohälsa samt att psykiatriska verksamheter bör bedrivas i öppna vårdformer.

– Tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Trots att det är så vanligt stängs många ute från sociala sammanhang och arbetsliv. Därför är det glädjande att se tydliga positiva resultat av projektet, som är en central del av den satsning på psykisk ohälsa som regeringen gjort. Det visar hur viktigt det är att lyfta frågor och våga prata om dem för att åstadkomma förbättring för enskilda personer, säger socialminister Göran Hägglund.