Socialdepartementet har sammanställt alla insatser som görs på psykiatriområdet i år, vad de har för syfte vad man förväntar sig att de ska ge för effekter.

– Det är bra att man är tydlig med att inflytandet för patienter, brukare och anhöriga ska öka, både för enskilda och för de föreningar som vi driver, säger Mårten Jansson som är ansvarig för NSPH:s mobilisering i samband med PRIO-satsningen. Men vi tycker att man i för stor grad nöjer sig med att fråga kommuner och landsting om de tycker att de har nått målen eller om de gjort vad de lovat. Det lämnar tyvärr ganska stort utrymme för att de problem som patienter, brukare och anhöriga upplever finns kvar eller inte ens uppmärksammas.

Målen för ”Bemötande, delaktighet och inflytande” tydliga: år 2016 ska de enskilda känna sig bättre informerade och mer delaktiga i utformningen av de insatser de får och intresseföreningarnas företrädare ska uppleva att man har fått mer inflytande i verksamheternas utveckling.

– Vi ser att man redan börjat ta små steg i rätt riktning – på vissa håll ganska stora till och med – men på NSPH är vi osäkra på om utvecklingen hinner bli särskilt genomgripande fram till 2016. Om vi ska få till en förändring behöver samhället fortsätta satsa på det här området under många år, säger Mårten Jansson.

Regeringskansliet PRIO2014 insatser och uppföljning