Projektet ”Arbetsgivare för anhöriga” vill lyfta anhörigfrågan och kombinationen yrkesverksam och anhörig.

Mot bakgrund av det har projektet tagit fram åtta digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar.

Läs mer av pressmeddelandet