I samband vid seminariet hos LO i går 10 juni, presenterades en “vit bok” – en rapport kring hur socialförsäkringssystemet förändrats. LO bjöd in NSPH till presentationen som representerades av Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention.

Rapporten bekräftar många av de synpunkter som NSPH och socialförsäkringsgruppen har fört fram. NSPH anser bland annat att rehabiliteringskedjans tidsgränser borde omvandlas till tidsgränser för myndigheterna, snarare än för individen, vilket även LO och deras tankesmedja Tiden för fram i debatten. NSPH anser att reglerna inte är anpassade efter hur psykisk ohälsa yttrar sig, t ex känslighet för stress, ångest och depression. LO nämner ångest och depression i rapporten, vilket NSPH tycker är positivt.

NSPH kan tillsammans med andra försöka visa på att reglerna idag inte fungerar för alla, och att det i synnerhet drabbar personer som redan har en utsatt situation; t ex med en svag anknytning till arbetsmarknaden, säger Anna Norrman i en kommentar.
Läs rapporten här