Försäkringskassan ansvarar för ett projekt som heter KUR. Det projektet ska öka kunskapen om psykisk ohälsa och utveckla samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting.

Syftet är att den med psykisk ohälsa som har kontakt med myndigheterna ska få en bättre förståelse för sina problem och att samverkan mellan myndigheterna ska vara enklare. Vilken kunskap behöver handläggare i dessa fyra myndigheter och på vilket sätt ska samverkan förbättras? Det är frågor som vi i NSPH kan vara med och påverka.

NSPH har hittills träffat representanter från ca hälften av Försäkringskassans lokala försäkringscenter och de vill samverka mer med patient-, brukar- och anhörigorganisationerna – men de är också lite osäkra på hur de ska komma igång. Om du eller din förening vill ta egna initiativ för att samverka med Försäkringskassan där ni bor så har vi satt ihop en kort information om hur ni kan gå till väga.

Läs mer