NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, ger här sin syn på hur stödet och kontakten med anhöriga kan utvecklas.

Vi riktar oss till deltagare i brukarråd och beslutande församlingar där vård och stöd diskuteras och planeras. Dokumentet är utarbetat av NSPH:s arbetsgrupp för anhörigfrågor.

Nu har gruppen tagit fram både en plattform för anhörigstöd samt en sammanfattning av detta.

Läs mer här