I dag och två torsdagar framöver sänder Radio Totalnormal sommarprat med tre Hjärnkollsambasadörer, detta är ett mikroprojekt från Hjärnkoll.
Läs mer på www.radiototalnormal.se