Johanna Wester har en bakgrund inom rättighetsfrågor och föreläsande. Senast kommer hon från den internationella lobbyorganisationen ECPAT som arbetar mot barnsexhandel i och utanför Sverige. Där har hon varit handläggare och kommunikatör, ofta med fokus på resande förövare, och hon har ett fem år långt ansvar för organisationens volontärverksamhet bakom sig. ECPAT:s målgrupper är bl. a riksdag, regering, statliga myndigheter och utvalda delar av näringslivet.

Johanna har varit barnrättsinformatör för UNICEF och kursledare på Amnestyakademin inom frågor så som kvinnorätt, diskriminering och företagsansvar. I höstas gav hon ut romanen ”Nattsagor för sömnlösa” på Natur & Kultur (läs mer på www.nattsagor.se). Sommaren dessförinnan var hon med och producerade pjäsen ”Egalia” på Hornsgatans Teater Tribunalen. Hon har bott några månader i London och Sydney vardera, samt gjort praktik på UNICEF i Skottland respektive i Egypten.

På NSPH kommer hon leda det treåriga projektet Din Rätt, ett samarbete med Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för delaktighet, RFS, Sveriges Kommuner och Landsting och YPOS. Det är finansierat av Allmänna Arvsfonden och ska bidra till att uppmärksamma och minska diskriminering på grund av psykisk ohälsa.

”Att alla får känna till och åtnjuta sina rättigheter är en av de viktigaste delarna av människorätten”, säger Johanna Wester. ”Vi kommer uppmärksamma olika former av diskriminering och kreativt verka för att sprida kunskap om vad man kan göra när man upplever den.”

Johanna bor på Södermalm i Stockholm.