Under våren 2014 tilldelades Registercentrum Västra Götaland medel för att fördjupa kunskapen om patientmedverkan inom de psykiatriska kvalitetsregistren. Arbetet har skett i nära samverkan med NSPH och NSPHiG. NSPHiG har på uppdrag av NSPH bemannat projektet med en brukare från NSPHiG.

Modellen Fristående brukarråd (FBR) syftar till att erbjuda de psykiatriska kvalitetsregistren en möjlighet att tillsammans med NSPH säkerhetsställa patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet.

Projektets fortsättning är nu att vårens kartläggning av patientmedverkan i de psykiatriska kvalitetsregistren får prövas praktiskt.

Läs Jakob Wenzers rapportering av projektet – Patientmedverkan i de psykiatriska kvalitetsregistren