Gruppen består lite drygt av 15 personer som är förordnade sakkunniga och experter i utredningen.

 Åke Nilsson som jobbar RSMH, är en av många experter och tycker att det är uppmuntrande att regeringen valt att titta närmare på frågan om hur klagomålshanteringen avseende hälso- och sjukvård kan förenklas, effektiviseras och göras mer transparent för patienter och närstående.

– Tittar man specifikt på den grupp som bland andra RSMH organiserar, människor med psykisk ohälsa, har tyvärr inte alltid systemet av dag eller igår på ett enkelt och självklart sätt upptagit, behandlat eller återkopplat klagomål från gruppen. Nu samlas ju sakkunniga och experter i utredningen först den 29 september till ett första möte, säger Åke Nilsson i en kommentar.

Läs mer >>