Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa nämns inte ens frågan i fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting. Ungefär hälften av de granskade dokumenten saknar konkreta mål och projekt kring psykisk ohälsa.

Hjärnkolls rapport rymmer en bild av hur politiska partier visar engagemang i frågor som rör psykisk ohälsa inför det val till kommun, landsting och riksdag som kommer äga rum hösten 2014. Rapporten är en kartläggning av partiernas valplattformar och program för kommande mandatperiod.

Läs mer