Utvecklings- och samverkansprojektet Blekingeparaplyet bjuder in till en konferens med fokus på återhämtning från psykisk ohälsa genom livsstilsförändringar.

Fakta om Blekingeparaplyet

Blekingeparaplyet är ett utvecklings- och samverkansprojekt mellan kommuner, landsting, brukarrörelser och forskning. Projektet riktar sig till personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Fem delprojekt ryms under ett paraply som fokuserar på:

  • relationen mellan pengar och ensamhet
  • helhetstänkande där områdena kultur, natur, kost och motion samverkar för att förbättra livskvaliteten och hälsan.
  • brukarstyrd livsstilsförändring
  • sysselsättning genom sociala innovationer
  • kompetensutvecklingsinsatser som knyter an till paraplyprojektet och vänder sig till personal inom kommun- och landstingspsykiatrin.

Projektet startade den 1 januari 2013 och pågår fram till den sista december 2015.

Kostnad

400 kr

Anmälan

Senast 03 november

Datum

02 December, 2014

Plats

Ronneby, Blekinge

Anmäl dig här

Se inbjudan för mer information(pdf)