Uppsala universitet söker efter personer som är över 15 år och har fått diagnosen BDD (Body Dysmorphic Disorder) eller dysmorfofobi. Enkäten ingår i en studie vid Uppsala universitet och tar ungefär 10-15 minuter att fylla i.

Frågorna handlar om vägen till diagnos och vård. Ingen obehörig kommer att få veta hur Du svarat. Genom att delta i enkäten bidrar Du till att öka kunskapen om BDD och förhoppningsvis kan mer forskning möjliggöra bättre insatser för de som drabbats.

Klicka på länken för att komma vidare till enkäten och få mer information!