Den 7 november anordnar NSPH för tredje året i rad en inspirationsdag om anhörigstöd. Mellan 10-16 hålls en späckad dag av intressanta föreläsningar kring teman kopplade till området.

Bland annat ges en presentation av NSPH:s nya anhörigprojekt, en rad olika perspektiv på anhörigfrågor lyfts fram och vi får även besök av Riksrevisionen som pratar om den granskning de släppte tidigare i år kring stödet till anhöriga omsorgsgivare. Inte minst har konferensen även ett spännande kulturinslag.

Konferensen riktar sig till såväl personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin som till utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer

Anmälan görs senast den 24 oktober. Deltagande kostar 600 kr per person.

För mer information, program och anmälan, klicka här!