Fredag den 10 oktober 2014 släpptes boken – Fem år av Hjärnkoll, en bok som summerar och avslutar regeringsuppdraget Hjärnkoll.

Under fem år har projektet arbetat med att förändra attityden till psykisk ohälsa i Sverige. Alla erfarenheter sammanfattas nu i en ny bok som släpptes 10 oktober på World Mental Health Day. I bFem år med Hjärnkoll- Bokoken berättar kända språkrör och ambassadörer om arbetet som har fått stort genomslag.

– När vi inledde det här projektet blundade många för psykisk ohälsa. Vi har dock under kampanjen märkt markanta förändringar. Fem år i rad har vi sett att fler svenskar är positiva till att arbeta med en kollega som lever med psykisk ohälsa. Fler har också blivit positiva till att ha en granne som har psykisk ohälsa. Vi ser även att rädslan för psykiska sjukdomar har minskat. Det är glädjande men vi har fortfarande mycket arbete kvar framför oss innan psykisk ohälsa får den uppmärksamhet som den behöver, säger Rickard Bracken, projektledare för kampanjen.